αὐταυτόθεν

αὐταυτόθεν,
A of oneself, Euryph. ap. Stob.1.6.19. [full] αὐταυτοῦ or [suff] αὐταρχ-τῶ, [full] αὐταυτῆς ([etym.] -τᾶς), [dialect] Dor. for

ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, πεπαίδευται γὰρ αὐταυτᾶς ὕπο Epich.172.7

, cf. IG14.646 ([place name] Heraclea), Archyt.2, Philol.5, Axiop.1.15, Diotog. ap. Stob.4.7.62: acc.,

αὐταυτόν Ecphant.

ap. Stob. 4.7.64;

αὐταυτόν IG4.156

([place name] Aegina): as Adj., ταῖς αὐταυταῖς
A

χερσίν Sophr.19

(-τᾶς Pors.):—also [full] αὐτοῦτα, for ἑαυτοῦ, IG14.287, 288 ([place name] Segesta): pl., αὐτῶντα ib.316 (Thermae Himeraeae).

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.